28 กรกฎาคม 2553

การฝึกเล่นโยคะด้วยตัวเอง

โยคะคือการบำบัด เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย ตามที่กำหนด เน้นที่การหายใจเข้า-ออก ให้สอดคล้องกันกับท่าทางที่ฝึก
ส่วนใหญ่ผู้ที่เล่นโยคะอย่างจริงจัง มักจะนิยมทานอาหารมังสวิรัติ เพราะมีความเชื่อว่า วิธีนี้ช่วยให้จิตวิญญาณรวมเป็นหนึ่งเดียวได้ แต่สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มเล่น หรือวัยทำงาน อาจจะเปลี่ยนเป็นอาหารแนวชีวจิตแทนก็ได้

การฝึกโยคะส่วนมีส่วนประกอบต่างๆดังนี้คือ
-รักษาความสมดุลของร่างกาย วางอารมณ์ให้เป็นกลาง
-ความลงตัวระหว่างการฝึกทางด้านร่างกายและจิต
-บริหารร่างกายในท่าทางที่ถูกต้อง
-ชำระตนเองให้บริสุทธิ์ทั้งกายและใจ ยึดหลักศีลธรรม สำรวมจิตใจ มีสมาธิ

ต่อไปเป็นท่าฝึกโยคะที่ช่วยรักษารูปร่าง รวมถึงลดความอ้วน สามารถฝึกเองที่บ้านได้ค่ะ


ท่าที่ 1 ยืน
Tantra-Yoga (which includes Kundalinî-Yoga)
เป็นโยคะที่รวมหลายชนิดของโยคะรวมกัน Tantra-yoga สอนให้รู้จักด้านมืดของชีวิต เน้นพิธีการบวงสรวง เน้นการเข้าฌาณเพื่อปลุกพลังภายในร่างกาย Tantra-yoga
เน้นการประสานกายและพลังจิต

Mantra-Yoga (the path of transformative sound)
เป็นโยคะที่ไม่ซับซ้อน เน้นการสวดภาวะนาและกล่าวคำว่า โอม

Hatha-Yoga (the forceful path of physical self-transformation)
จุดประสงค์โยคะนี้เป็นการเตรียมร่างกายเพื่อให้มีพลังที่จะบรรลุสู่ความสำเร็จจะต้องประกอบด้วยการออกกำลังและฝึกลมปราณ การฝึกโยคะนี้จะทำให้ร่างกายและจิตใจแข็งแรง อดทนต่อความหิว ร้อน หรือหนาว เมื่อร่างกายและจิตใจแข็งแรงก็ทำให้ผู้ฝึกเข้าถึงสมาธิฌาณได้ง่าย
ท่าที่ 2 นั่งJnâna-Yoga (the path of wisdom)


เป็นโยคะแห่งปัญญา เน้นเรื่องความจริง Realityเป็นหนึ่ง โลกที่เราคุ้นเคยมักจะมีภาพลวงตา เช่นการเห็นเชือกเป็นงู การที่จะทราบจะต้องเพ่งพินิจ การที่เราเห็นผิดเป็นชอบเรียกมายา(mâyâ)หรือหลงผิด การแก้การหลงผิดสามารถทำได้โดยการปลีกวิเวก(viveka)เมื่อรู้ว่าอะไรไม่จริงก็สละสิ่งนั้น


ท่าที่ 3 นอนคว่ำKarma-Yoga (the path of self-transcending action)

เป็นโยคะที่เกี่ยวข้องกับศาสนามากที่สุด มีการยึดเหนี่ยว พิธีกรรมบวงสรวงเทพเจ้า มีการสวด มีการเข้าเข้าฌาณ เทพเจ้าที่บูชาได้แก่ พระวิษณุเป็นต้นข้อดีคือผู้ฝึกจะไม่เห็นแก่ตัว ไม่มีฐิติ ทำงานบริการได้ดีท่าที่ 4 นอนหงาย
Râja-Yoga (the royal path of meditation)

เป็นโยคะที่เน้นการเข้าฌาณเพื่อทำให้เกิดสมาธิ ซึ่งต้องการความสงบทั้งร่างกายและจิตใจ ข้อดีของการฝึกโยคะชนิดนี้คือฝึกง่ายมีวิธีปฏิบัติที่แน่นนอน เป็นการฝึกแบบวิทยาศาสตร์ ผู้ฝึกจะได้ความสงบและปัญญา ข้อเสียคือการฝึกจะต้องใช้เวลามากอาจจะทำให้ผู้ฝึกต้องแยกตัวเองออกจากสังคม


------------------------------

*เล็กๆน้อยๆนำมาฝาก*

ลองฝึกเองที่บ้านก็ได้นะคะ ~

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น